Öne Çıkan Yayın

kelime videoları

https://www.youtube.com/channel/UC91Wrsi_25Ts3280rX8CLDw                                               ...

14 Ocak 2016 Perşembe

Fransızca deyimler

Fransızca deyimler

PROVERBES
FRANÇAIS

Autrefois, quand les livres étaient rares, le savoir populaire se transmettait de génération en génération à travers les proverbes, les adages ou les maximes.
Le Larousse donne les définitions suivantes de ces trois termes prêtant souvent à confusion :
Proverbe : « Court énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité de bon sens ou une constatation empirique et qui est devenu d’usage commun ». Exemple : L’habit ne fait pas le moine.
Maxime : « Formule qui résume un principe de morale, une règle de conduite ou un jugement d’ordre général. » Exemple : Il faut prendre la vie comme elle vient.
Adage : « Énonciation brève et frappante d’une règle de conduite, empruntée au droit coutumier ou écrit. » Exemple : Nul n’est censé ignorer la loi.
Aujourd’hui les proverbes sont devenus un genre littéraire à part entière et ont franchi les barrières sociales pour se hisser au sommet de la littérature.
Dans ce livre, je vous propose de vous faire découvrir, ou redécouvrir, les proverbes, adages et maximes français les plus utilisés de nos jours avec leur signification et, parfois, leur origine.


Tous les chemins mènent à Rome.
On peut atteindre un objectif de plusieurs manières même si c’est parfois plus long.
Sous l’empire romain, les voies étaient larges et construites en étoile autour de Rome de façon que tous les marchands puissent y accéder facilement avec leurs marchandises.
- Arnold Schwarzenegger a été élu Gouverneur de Californie sans jamais avoir fait de politique avant.
- Sa célébrité en tant qu’acteur de cinéma l’a servi. Tous les chemins mènent à Rome.
Avec des « si»
on mettrait Paris en bouteille.
On peut tout imaginer en faisant des suppositions, même le plus absurde.
- Si je ne m’étais pas mariée si tôt, j’aurais pu faire une carrière dans la danse.
- Ce n’est pas si sûr que ça. Avec des «si» on mettrait Paris en bouteille.
https://yadi.sk/i/naPdD_ZHmxfbh

A Guidebook for English Translation

A Guidebook for English Translation


Çeviride temel sorunlar
Tümce yapılarına göre düzenlenmiş
çeviri örnekleri Tümceden metin çevirisine
doğru gelişen çeviri yöntemi Başlangıç, orta ve ileri düzeye
uygun çeviri örnekleri Basın dili ve dilin öteki kesitlerinden
örnekler Çeviride yalınlık, açıklık ve tutarlılık
Noter, ihale, iş mektubu çevirileri 3600 kelimelik Türkçe-İngilizce temel sözlük

Çeviri güçlüklerle dolu bir uğraştır; kimi kuramcılar çevirinin olanaksızlığını bile ileri sürmüşledir. Gerçekten iyi
çevirilerin azlığı ve şiir gibi yazın türlerinin çevrilmesin-deki güçlükler bu düşünceyi destekler niteliktedir. Ne var ki
bütün güçlüklerine karşın çeviri yapılmaktadır ve az da olsa başarılı çeviri örnekleri vardır.
Çeviri iki (kaynak ve erek) dil arasında bir eşdeğerlik kurma sorunu olarak tanımlanmaktadır. Bu eşdeğerliğin
niteliğinin anlaşılması çevirinin anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Kimi benzerlikler olsa bile diller arasında (akraba diller
arasında bile) yapısal bir eşdeğerlikten söz edilemez. Açıkçası bir dilde bir sözcükle anlatılan bir olgu başka bir dilde
bir söz öbeği ya da bir cümlecikle anlatılabilir. (Örn. the baby who is crying: ağlayan bebek) ya da sözgelimi belli bir
dilbilgisi ulamı için bir dilde tek bir biçim varken (örn. -ebil) öteki dilde birden çok biçim bulunabilir, (örn. can, may,
might vb.) Öyleyse yapısal eşdeğerlikten çok anlam eşdeğerliğinden söz etmek daha uygun olabilir. Ancak bu da
yetmez. İki dilin birimleri arasında kullanım (ya da işlev) eşdeğerliği de kurulmuş olmalıdır. Bu bakımdan kullanım
bağlamının bilinmesi önem taşır. Bilim metinleri gündelik dille aktarılmayacağı gibi, gündelik konuşma metinlerinin
yazın dili biçimiyle çevrilmesi de gülünç olur. Bu nedenledir ki iyi çevirmenler genellikle çalışmalarını belli bir yazar,
belli bir tür ya da belli bir konuyla sınırlama eğilimindedirler.
Bu genel belirlemelerden sonra Türkçe-İngilizce çevirilerdeki kimi sorunlara değinebiliriz. (Bu sorunlar oldukça
çok boyutludur, ilerdeki bölümlerde yeri geldikçe ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır.)
Genel sorunlar İngilizce ve Türkçe’nin iki ayrı dil ailesine bağlı olmasından kaynaklanan yapı ve anlatım
sorunlarıdır. (Bilindiği gibi İngilizce Hint-Avrupa kökenli bir dildir, Türkçe ise Altay dilleri ailesindendir. Öte yandan
günümüzde dillerin evrensel özellikleri üzerinde önemle durulmaktadır. Çeviri yapılabilmesi de büyük ölçüde bu
özelliklerle açıklanmaktadır.)
Temeldeki bu ayrılık en belirgin biçimde iki dilin tümce kuruluşuna yansımıştır. Türkçe tümceler ilke olarak
özne-nesne-yüklem (SOV) düzeninde yapılandıkları halde İngilizce tümceler özne-yüklem-nesne (SVO)
düzenindedir. Bunun sonucu çeviriye ilk başlayan öğrencide I go to school (okula giderim) tümcesi yerine Türkçe
yapılanmaya uygun olarak I to school go / I am to school going türünden çeviri örneklerine rastlanmaktadır.
Çeviri yapan öğrenciye öncelikle bu temel ayrıntının sezdirilmesi gerekir.


https://yadi.sk/i/70RyH93xmxQbP

İngilizce deyimler - idioms

İngilizce deyimler - idioms

Idioms are very common in spoken English and
informal written English, so it is important -
and fun - to learn some of them.
In spoken English, they are used in most
situations, from friendly conversations to
business meetings.

You can just read and enjoy the texts, learning as
you read, or help yourself to remember the
idioms like this:
' Read a text page and make sure you
understand the three (or four) idioms on it.
. Find the idioms in the Index at the back of the
book and translate them into your language.
When you have finished a chapter, think about
the review questions at the end of the chapter.
You can check your answers in the Answers
section at the back of the book.https://yadi.sk/i/sB4RnBo3mxLAL


https://yadi.sk/i/pF1aElh2mxKyr

Oxford Arabic Dictionary

Piyasadaki en iyi ingilizce arapça mobil sözlük


https://yadi.sk/d/DR5-rch8mxEok
Endorsed by academics worldwide, the Oxford Arabic Dictionary is the most authoritative English-Arabic / Arabic-English dictionary ever published. Based on real modern evidence and computational analysis of hundreds of millions of words of both English and Modern Standard Arabic (the standardized variety of Arabic used in writing and in most formal speech), the dictionary boasts more than 130,000 words and phrases and 200,000 translations. This up-to-date resource has been designed for both Arabic and English native speakers and includes the latest vocabulary from computing, business, the media, and the arts, across both languages. 

The organization and layout have been designed for maximum clarity and ease of use. The most commonly used sense of each word is shown first, helping you to identify and understand the correct meaning, and more than 70,000 real-life example phrases help you interpret meaning and usage accurately. All Arabic text is shown with vowels to aid the learner of Arabic in pronunciation and comprehension and the Arabic-English section of the dictionary is usefully organised by root, which are listed alphabetically. The dictionary is also packed with extra features including tables of Arabic verbs, Arabic numbers, dates, and years, and irregular English verbs. 

Produced using the unique dictionary resources of Oxford University Press with an international team of expert advisors, the Oxford Arabic Dictionary is a ground-breaking work, essential for any serious student of Arabic and English, as well as academics, professionals, business people, teachers, and translators.

Popular Posts