Öne Çıkan Yayın

kelime videoları

https://www.youtube.com/channel/UC91Wrsi_25Ts3280rX8CLDw                                               ...

25 Ağustos 2017 Cuma

Persian idioms / Farsça deyimler

Persian idioms / Farsça deyimler

ingilizce / farsça


https://yadi.sk/i/6MRemV513MK9TMآتشی را دامن زدن

21 Ağustos 2017 Pazartesi

Teach Yourself Bulgarian Conversation

Teach Yourself Bulgarian Conversation


pdf + audio

Technical English

Technical English

Teach Yourself Arabic

Teach Yourself Arabic


pdf + audio

Foundations German

Foundations German


pdf + audio
Persian of Iran Today

Persian of Iran Today


"۱. ساندويچم را در دانشگاه خوردم.
۲. خواهرش درس نمي خواند.
۳. امروز حال شما چطور است؟
۴. رشته ي شما چيست؟
۵. خودکارشان روي ميز است.
۶. آن روزنام هنگار چند خودکار دارد، اما همه درکيفش هستند.
۷. چه کسي م يداند آن مرد کجا زندگي م يکند؟
۸. پدرو برادرش به دانشگاه آمدند.
۹. فردا به سينما مي رويد؟ با شما مي آيم.
۱۰. کدام کيفت روي ميز است؟
۱۱. اسم شما چه بود؟"
16 Ağustos 2017 Çarşamba

Abkhaz Language - Abhaz Dili

Abkhaz Language - Abhaz Dili
Anaya bilingüe. Español - Árabe

Anaya bilingüe. Español - Árabe

500 Basic Korean Adjectives

500 Basic Korean Adjectives

pdf + audio

Ermenice Kaynaklar

Ermenice KaynaklarColloquial Brazil Portuguese

Colloquial Brazil Portuguese


"Two young friends are out clubbing. Before reading the text,
match these expressions from it:
1 O que há de novo. ______ I spilled your drink.
2 Não deu prá ir. ______ Long time no see.
3 Derramei sua bebida? ______ What’s new?
4 Há quanto tempo, amigão. ______ I couldn’t go.
SAMUEL Há quanto tempo, amigão! Tudo legal?
BETO E aí, como é que é?
SAMUEL Diz aí, meu irmão! O que há de novo?
BETO Desculpa, derramei sua bebida.
SAMUEL Fica frio, mano!
BETO Desculpa cara, não deu prá ir na sua casa ontem.
SAMUEL Falou colega, não tem galho!
. . .
DJ É isso aí galera! Todo mundo sambando!
Vocabulary ©
amigão (m) man (coll.) lit.: ‘big friend’
cara (f) man (coll.) lit.: ‘face’
prá = para to/for
galho (m) branch
galera (f) people (coll.) lit.: ‘galley’
ir à danceteria/balada to go clubbing/dancing"
15 Ağustos 2017 Salı

Anka'nın Yükseleşi ve Düşüşü (Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme) - Oral Sander

Anka'nın Yükseleşi ve Düşüşü (Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme) - Oral Sander

Phoenix, Grek ve Mısır mitolojisinde beş yüz yıl yaşadıktan sonra kendini ateşe atan ve külleri arasından yeniden doğup sonsuza dek yaşayan bir kuştur. O kadar yaşadıktan sonra bu intiharı neden kendisine layık gördüğü pek belirli değilse de, aynı kalıp içinde uzun süre yaşamanın yaratabileceği sıkıntı bir neden olarak düşünülebilir. Hele, külleri arasından başka bir kuş olarak yeniden yeryüzüne dönmesi ve sonsuza dek yaşamak isteği dikkate alınırsa, bu açıklama akla yakın görünmektedir. Phoenix'in Türkçe'de tam karşılığı yok. Her türlü doğaüstü yeteneğe sahip ve çoğumuzun yakından tanıdığı "Anka Kuşu" nun Phoenix yerine kullanılması yanlış olmasa gerek

Korkunun Ötesi - Don Miguel Ruiz

Korkunun Ötesi - Don Miguel Ruiz

Dört Anlaşmayı hayata geçirirken Sevgi Ustalığı'na erişmeden önce korkunun ötesine geçmemiz gerekir. Yaşamla yaptığımız bütün olumsuz anlaşmaların kaynağı korkudur. Bizi doğuştan hakkımız olan sevinçten koparır. Hayatlarımıza korku ve yargılama olmaksızın bakabildiğimizde düşlediğimiz rüyanın (gerçeklik dediğimiz şeyin) nasıl istiyorsak öyle olabileceğini görürüz.
Tıp ve cerrahi eğitimi alan Don Miguel Ruiz. aynı zamanda bir nagual'dir (ruha giden yolda başkalarına rehberlik etme yeteneğine sahip kişi). Toltek geleneğinde Niyet Ustalığı'na erişmiştir. Bilgeliği, "insanların Tanrılara dönüştüğü yer" olan Teotihuacan ile ilgili vizyonundan kaynaklanır. Özgürlük ve yaşam sevincine Toltek yolundan ulaşmak isteyenler, korkuyu aşarak güç kazanmaya yönelen ilerleyişlerinde Teotihuacan'ın ana geçidinde törensel bir yürüyüş yaparlar. Don Miguel Ruiz ile pek çok öğrenci bu yolculuğu yapmıştır. Don Miguel Ruiz'in öğretilerinin bu kapsamlı rehberinde:
• Dört Anlaşma'nın temeli olan Toltek bilgeliği ve spritüel uygulamalarının ana unsurları
• Dönüşüm araçları: okurun korku, yargı ve suçluluk duygusunu geride bırakma sürecinde yapacağı alıştırma ve törenler
• Nagnal öğretisinin kutsal merkezî Teotihuacan'a düşsel bir yolculuk
• Ölümden sonra yaşam ve insanlığın evrimine ilişkin kehanetler
• Don Migııel Ruiz'in yaşamına ve ünlü bir şifacı (curandera) olan annesinden aldığı eğitime ilişkin bilgiler sizi bekliyor.
Hayat değiştirecek bu kitaptaki bilgi, korkunun yerine yaşam sevincini koyma gücüne sahip. Siyasi Tarih - Oral Sander

Siyasi Tarih  - Oral Sander

2 ciltOral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede ele almış, uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtmuştur. Bu kitap hem siyasi tarih öğrencilerinin, hem de genel okuyucunun ilgisini çeken, yararlı bir temel başvuru kaynağı niteliği kazanmış durumdadır.
Siyasi Tarih´in ikinci cildi, 20. yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor

Siyasi Tarih 1 (İlkçağlardan 1918'e) - Oral Sander

Siyasi Tarih 2 (1918-1994) - Oral SanderSiyasi Tarih (İlkçağdan 1994'e) - Oral Sander
(PDF / ePUB / AZW3) (2 CILT)

Colloquial French

Colloquial French
Barron's Mastering Spanish Book

Barron's Mastering Spanish Book
barrons visual dictionary italian

barrons visual dictionary italian


L'Arabe Tout de Suite

L'Arabe Tout de Suite
Arabic Stories for Language Learners

Arabic Stories for Language Learners pdf + audio
30 phonèmes en 30 chansons - fiches ressources Retz

30 phonèmes en 30 chansons - fiches ressources RetzFarsca Türkçe Sözlük - Arif Etik

Farsca Türkçe Sözlük - Arif Etik

English Reading Challenge

English Reading Challenge 1 - 2 - 3

Harry Collis-101 American English Idioms

Harry Collis-101 American English Idioms Learn to speak Like an American Straight from the Horse's Mouth

Popular Posts