Öne Çıkan Yayın

kelime videoları

https://www.youtube.com/channel/UC91Wrsi_25Ts3280rX8CLDw                                               ...

15 Ağustos 2017 Salı

Siyasi Tarih - Oral Sander

Siyasi Tarih  - Oral Sander

2 ciltOral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede ele almış, uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtmuştur. Bu kitap hem siyasi tarih öğrencilerinin, hem de genel okuyucunun ilgisini çeken, yararlı bir temel başvuru kaynağı niteliği kazanmış durumdadır.
Siyasi Tarih´in ikinci cildi, 20. yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor

Siyasi Tarih 1 (İlkçağlardan 1918'e) - Oral Sander

Siyasi Tarih 2 (1918-1994) - Oral SanderSiyasi Tarih (İlkçağdan 1994'e) - Oral Sander
(PDF / ePUB / AZW3) (2 CILT)

Popular Posts