Öne Çıkan Yayın

kelime videoları

https://www.youtube.com/channel/UC91Wrsi_25Ts3280rX8CLDw                                               ...

3 Kasım 2017 Cuma

Say it Better in English

Marianna Pascal 

Say it Better in English

Useful Phrases for work and everyday life


Children's Illustrated Dictionary

Children's   Illustrated  Dictionary

Farsça Ders Notları

Farsça Ders Notları
"Kelime Hazinesi
مور (mûr) karınca
شرم (şerm) utanma, mahcubiyet; alçak gönüllülük.*
نرم (nerm) söz dinleyen, yumuşak başlı, uysal, mülayim
پشه (peşşe) sivrisinek
خوان (hân) sofra, yemek tepsisi
نمک (nemek) tuz 'Yemek yemek, ne demek bî-nemek olursa semek!' Sürûrî *
نمك طعام (nemek-i taam) sofra tuzu
قند (gand) şeker
نمكدان (nemekdân) tuzluk
شمشير (şemşir) kılıç
سپر (siper) kalkan
ستم (sitem) zulüm
ستمكار (sitemkâr) zalim
بخشش (bahşiş) cömertlik, ihsan, bağış
بخشنده (bahşende) cömert, ihsanda bulunan
هويج (hevîc) havuç
خرگوش (hargûş) tavşan
طوطي (tûtî) papağan Tûtîname, bir papağanın ağzından birçok farklı yapıda çeşitli hikayelerin
anlatıldığı Doğu edebiyatından bir eserdir.
چيستان (çîstan) bilmece
چرك (çirk) kir, pislik; kirli
چركين (çirkin) kirli
سيب زميني (sib zemînî) patates. Aslen sib zemînî 'yer elması' anlamını taşımaktadır. İlginçtir ki
Fransızca'da da aynı şekilde 'pomme de terre' (yer elması) patates demektir.
گوجه فرنگي (gevce ferangî) domates. Yalın anlamıyla 'Batı/Avrupa eriği' demektir."

Mohammad Piri Türkler için Farsça

Mohammad Piri    Türkler için FarsçaArapça İngilizce Tercüme

Arapça İngilizce Tercüme
Praise Poems to the Prophet Muhammad

Suzanne Pinckney Stetkevych
The Mantle Odes
Arabic Praise Poems to the Prophet Muhammad
Love is my savior

 Jalal al-Din Rumi

Love is my savior

 the Arabic poems of Rumi

Joanne Kimes grammar sucks

Joanne  Kimes  grammar sucks

what to do to make your  writing much more better


Popular Posts