Öne Çıkan Yayın

kelime videoları

https://www.youtube.com/channel/UC91Wrsi_25Ts3280rX8CLDw                                               ...

31 Temmuz 2014 Perşembe

Dille ilgili Özlü Sözler


Dille ilgili Özlü Sözler

 

Dilin olağanüstü olduğunu düşünüyorsunuz; çünkü siz fil değilsiniz. Eğer, fil olsaydınız hortumun varlığından büyülenirdiniz.

 

Steven Pinker

 

Kaynak: Picq, Pascal; Sagart, Laurent; Dehaene, Ghislaine ve Lestienne, Cécile (2013). Dilin En Güzel Tarihi (Çev. Sema Rifat). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 

 

 

Yüksek düşünceler, yüksek dile sahip olmalıdır.

 

(High thoughts must have high language)

 

Aristophanes

 

 

 

Tüm dünyada en nazik sözcük, dile getirilmemiş kaba sözcüktür.

 

(The kindest word in all the world is the unkind word, unsaid)

 

Anonim

 

 

 

Gerçeğin dili sade ve her zaman basittir.

 

(The language of truth is unadorned and always simple)

 

Marcellinus Ammianus

 

 

 

Dil özgür bir yaratım sürecidir; kanun ve ilkeleri sabittir, ancak, üretim ilkelerinin kullanımı özgür ve sonsuz çeşitliliktedir. Sözcüklerin yorumlanması ve kullanımı bile özgür bir yaratma sürecini içerir.

 

(Language is a process of free creation; its laws and principles are fixed, but the manner in which the principles of generation are used is free and infinitely varied. Even the interpretation and use of words involves a process of free creation)

 

Noam Chomsky

 

 

 

Sükût çürütülmesi en zor argümanlardan biridir.

 

(Silence is one of the hardest arguments to refute).

 

Josh Billings

 

 

 

Sözcükler, hastalıklı aklın hekimleridir.

 

(Words are the physicians of the mind diseased)

 

Aeschylus 

 

 

 

İnsanoğlu yakınmaya olan yoğun ihtiyacını karşılamak için dili icat etmiştir.

 

(Man invented language to satisfy his deep need to complain)

 

Lily Tomlin

Popular Posts