Öne Çıkan Yayın

kelime videoları

https://www.youtube.com/channel/UC91Wrsi_25Ts3280rX8CLDw                                               ...

2 Nisan 2014 Çarşamba

Ingilizcede -ing takısı almayan fiiller

Ingilizcede bazı fiiller vardır ki bunlar şu anda yapılan bir hareketi bildiriyor bile olsalar şeklen şimdiki zaman halinde bulunmaz, yani ing takısı almazlar. Geniş zaman halinde bulunurlar.

Bu tip fiiller genellikle insanların istek ve iradeleri dışında kendiliğinden olan, çaba gerektirmeyen, duyu, his, düşünme fiilleridir.

Bunu bir örnek üzerinde görelim:

See "görmek" fiili ing almayan bir fiildir. Bu fiil bir kimsenin istek, irade ve kararı ile yapılan, bir çaba sonucu gerçekleşen bir eylem değildir. Göz açık olduğu sürece otomatikman meydana gelmektedir. Buna karşın look "bakmak" fiili bir kimsenin isteği sonucu olan bir eylemdir.

We see children in the garden. (Bahçede çocuklar görüyoruz.)
They are looking at us. (Onlar bize bakıyorlar.)

Aşağıdaki listede - ing almayan başlıca fiiller görülmektedir.

have - sahip olmak

see - görmek

hear - işitmek

notice - farkına varmak

smell - kokusunu duymak

feel - hissetmek

believe - inanmak

think - zannetmek

know - bilmek

understand - anlamak

remember - hatırlamak

forget - unutmak

suppose - farzetmek

mean - demek istemek

want - istemek

wish - arzu etmek

forgive - affetmek

love - sevmek

hate - nefret etmek

like - sevmek, hoşlanmak

care - önem vermek

seem - görünmek

belong to - ait olmak

contain - içine almak

possess - sahip olmak

desire - arzu etmek

Bir liste halinde gördüğümüz bu fiillerle yapılmış örnek cümleleri aşağıda inceleyiniz.

She has four sisters. (Dört kız kardeşi var.)
I have only one table. (Sadece bir masam var.
You see a horse in the field now. (Şimdi tarlada bir at görüyorsunuz.)
Do you hear the noise? (Gürültüyü işitiyor musun?)
Does she notice the missing part? (Eksik kısmın farkına varıyor mu?)
We smell something burning. (Yanan bir şey kokusu duyuyoruz.)
She feels better today. (Bugün kendisini daha iyi hissediyor.)
I don't believe you. (Sana inanmıyorum.)
I know you are in a hurry. (Acelen olduğunu biliyorum.)
The girl understands them now. (Kiz simdi onlari anliyor.)
I forget the new words quickly. (Yeni sözcükleri çabuk unutuyorum.)

We suppose the enemy will attack attack in the morning.
(Düşmanın sabahleyin hücum edeceğini zannediyoruz.)

What does this word mean? (Bu sözcük ne anlamına geliyor?)

She doesn't want to work in the fields.
(Tarlalarda çalışmak istemiyor.)

We wish you a pleasant journey. (Size güzel bir seyahat diliyoruz.)
They forget to give us the key. (Anahtarı bize vermeyi unutuyorlar.)
They love their countries. (Ülkelerini seviyorlar.)
I hate working in the kitchen. (Mutfakta çalışmaktan nefret ediyorum.)
She likes her dog very much. (Köpeğini çok seviyor.)
They don't care about our health. (Bizim sağlığımıza önem vermiyorlar.)
It seems to be a valuable thing. (Kıymetli bir şey gibi görünüyor.)

Do all these buildings belong to that old man?
(Bütün bu binalar şu yaşlı adama mı ait oluyor?)


This tank contains forty litres of petrol.
(Bu depo kırk litre petrol alıyor.)

I wish happiness for you and your family.
(Size ve ailenize mutluluk diliyorum.)

(-ing) takisi almayan fiillerin ayrıcalık gösterenleri ;

Listede gördüğümüz fiillerden feel fiili -ing almış halde de kullanılabilir.

How do you feel? (Kendini) nasıl hissediyorsun?

How are you feeling? (Kendini) nasıl hissediyorsun?

I feel quite well. (Kendimi) çok iyi hissediyorum.

I am feeling quite well. (Kendimi) çok iyi hissediyorum.

Bunun dışında listede görülen fiillerden bazıları değişik anlamlarda kullanıldıklarında -ing alabilirler. Örneğin, see fiili resmi bir görüşme yapmak için "buluşmak, görüşmek" anlamında kullanıldığında ing alır.I am seeing the new manager this afternoon.
Yeni müdürle bu akşam buluşuyorum.(Görüşüyorum.)

She is seeing the doctor tomorrow.
Doktorla yarın görüşüyor.

Turistik ziyaret yapma anlamında kullanıldığında da see fiili yine ing alabilir.
We are seeing the interesting parts of the city.
Şehrin ilginç kısımlarını ziyaret ediyoruz.

Bunun dışında see ile çeşitli sözcüklerin birleşmesinden oluşan deyimlerde see fiili -ing alabilir. See about, see off gibi.

Think fiili akıldan geçen şeyleri bir fikir beyan etmeksizin söylerken -ing alır.

What is she thinking about? (Neyi düşünüyor?)
She is thinking about her children. (ÇocukIarını düşünüyor.)

Bir fikir belirtme söz konusu olduğunda think fiili ing almaz.


I think they are too big for our room.
(Zannederim (bence) onlar bizim odamız için fazla büyük.)

What do you think of the new furniture?
(Yeni mobilya hakkında ne düşünüyorsunuz?)

Have fiili "sahip olmak" anlamında kullanıldığında ing almaz. Ancak çeşitli sözcüklerle oluşturduğu anlamlarda kullanıldığında ing alabilir.

She is having breakfast now. (Şimdi kahvaltı ediyor.)

They are having a pleasant time at the camp.
(Kampta hoş vakit geçiriyorlar.)

I'm having a bath. (Banyo yapıyorum.)

Bir şeyden zevk alma anlamında kullanıldığında like fiili -ing alabilir. Aynı anlam için like, -ing'siz olarak da kullanılabilir. AnIamIarı aynıdır.

How are you liking your new house?
(Yeni evinden hoşlanıyor musun?)

Do you like horse races?
(At yarışlarından hoşlanıyor musun?)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popular Posts